Interviewen en schrijven

‘Persoonlijke verhalen, ze raken je, zeker als ze goed verteld worden. Midscheeps of frontaal, in je hoofd en in je hart, als een mokerslag of nestelen zich juist sluimerend maar onontkoombaar in je binnenste. Dat is de kracht van verhalen, ze dragen ver en gaan diep. De reikwijdte is enorm, de impact groot. Daarmee kun je mensen aan je binden en werelden winnen.’

Wat doe ik

Mijn focus als schrijver is het optekenen van wat mensen te vertellen hebben, om daarmee woorden én een stem te geven aan wat hen beroert. Dat krijgt vorm in een pakkend verhaal waarin hun hart en ziel tussen de regels door is geweven. Met die verhalen kan je een boodschap uitdragen, vertellen wat er leeft, verdieping aanbrengen op een onderwerp of bepaalde problematiek, eventueel misstanden en/of onrecht aankaarten of gewoon blijmoedig processen beschrijven. Zo vertel je op een andere manier jouw verhaal.
Peter Paul Jacobs de gesprekkenmaker en Daniel Koerhuis

Hoe doe ik dat

Door middel van een interview op basis van mijn manier van gesprek maken. Dat kan persoonlijk, face to face. Maar telefonisch lukt het evengoed, dat heeft de ervaring geleerd. In beide gevallen duurt het gesprek maximaal 15 à 20 minuten, dat is precies goed. Door de tijd zo compact te maken, wordt de verteller gestimuleerd om te excelleren en meer te brengen – en dat gebeurt ook altijd. Het verhaal wordt er beter van.
Tijdens het interview schrijf ik mee en pik de energie van de verteller met hoofd en hart op; dat creëert extra gelaagdheid. Vervolgens geef ik daar woorden aan en laat de zinnen vloeien, zodanig dat het de persoon kleurt en maakt tot wie en wat hij is en zeggen wil. Raak en puur. Zo wordt iedereen speciaal – en wordt ieder verhaal speciaal.

Jouw verhaal pakkend verteld – recht in de roos!

Waar en hoe toegepast

Omroep Groesbeek

Presentator actualiteitenprogramma met per keer een aantal interviews (life en telefonisch) met nieuwswaardige mensen
2 jaargangen verkiezingsdebatten voor de gemeenteraadsverkiezingen en interviews tijdens de uitslagenavond

BPD

Voorwoord voor de ‘Reisgids’ van de IJsselbiënnale, een internationale kunstroute langs de IJssel

Pharresia

7 indringende interviews voor ‘Assistentie collega’s’, een zwartboek over uitsluiting en discriminatie bij de politie

Nationale Politie

Het Teamplan 2019 – 2023, geschreven voor Basisteam Haarlemmermeer met 10 interviews van dienders, het teamverhaal en de koppeling aan de 4-jaarsteamdoelen

Rampai

Startdocument en logboek voor de Diversiteitstour, een platform van (maatschappelijke) organisaties en instellingen op zoek naar de betekenis en het belang van diversiteit voor de eigen bedrijfsvoering én hun klanten

Provincie Overijssel

46 markante interviews voor ‘proef de ruimte’, een manifest voor transformatie van leegstaand vastgoed en onbenutte ruimte
4 afleveringen van het kwartaaltijdschrift ‘proefruimte’, met content via interviews, rubrieken, ‘specials’ en verslagen

3 interviews met wethouders voor ‘Streekwijzer’, een uitgave van het netwerk Overijssel op Streek, Stichting Stad en Regio en provincie Overijssel

Contact opnemen